Gå til hovedindhold

FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål.

FAQ

1.maj vil der være 410 børn, hvoraf de 70 er ungdomsklubmedlemmer, der ikke har adgang til klubben i dagtimerne, medmindre de har en særlig gavnlig funktion fx fodboldtræner, spilmaster til rollespil etc. Klubben har en fremmøde procent på ca. 60-65% i løbet af dagen.

Ja, størstedelen af klubpersonalet er uddannede pædagoger, de 2 ansatte der ikke har uddannelsen, har andre kompetencer/uddannelser, som der er brug for i klubben.

Vi betragter os som en direkte forlængelse af SFO 1, dog med en del modifikationer, børn skal udvikles og udfordres i forhold til hvor det enkelte barn er.

- Først og fremmest er klubtilbuddet et frivilligt tilbud, det skal forstås på den måde, at leverer de ansatte ikke varen melder børnene sig forholdsvis hurtigt ud af klubben.

- Der bliver stillet større krav til klubbørn, ikke henover natten, men hen ad vejen. Vi har bl.a. fokus på selvstændighed, selvværd, rummelighed, ansvarsbevidsthed, sundhed og at kunne indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.

Vi har igennem årene opbygget et fint samarbejde med Drivhuset. Vi har etableret en sikker og tryg måde at indkøre de nye 1.maj børn på. Det sker bl.a. ved skriftlige overleveringer, besøg i klubben og kontaktpersoner, der støtter de nye børn i deres nye fritidstilbud.

Ja, vær opmærksom på events der kun er for de nye børn i den kommende tid. Det er en rigtig god ide, at de nye børn deltager i disse events, hvis formål er, at jeres børn hurtigt falder til og trives.

- Hold hele tiden oplysningerne i Tabulex opdaterede.

Alt information fra os til jer, sker gennem AULA og vores hjemmeside www.klubnorden.dk

Ja, langt de fleste børn har allerede en mobiltelefon, den må de hjertens gerne tage med og bruge i klubben. Husk den slags medbragte devices er på eget ansvar.

Nej, man kan skrive sig på for en halv time ad gangen, herefter kan man se om der skulle være endnu en ledig plads på computerlisten, dvs. at man max kan spille 1 time computer om dagen.

Nej vi er en slikfri klub uden at være rigide, dvs. vi kan fx lave en fredagskage eller indkøbe slik til særlige events.

Ja, men kun hvis I har givet tilladelse til det, altså at I har en klar aftale med jeres barn om dette.