Gå til hovedindhold

Om klubben

I Klub Norden er det vigtigt for os, at børn og unge uanset kultur, skole og alder kan deltage i fællesskaber. Derfor skaber vi sammenhænge mellem vores fritidsklub og ungdomsklub ved at lade de to tilbud overlappe hinanden.

Om Klub Norden: Et sted fyldt med muligheder for børn og unge

Klub Norden åbnede sine døre den 5. maj 2008 i et nyrenoveret hus, der tidligere husede en SFO og en integreret børnehave og vuggestue. Vores klub byder jer velkommen til et fantastisk, rummeligt hus med mange faciliteter. Huset strækker sig over ca. 1000 m2 og inkluderer bl.a. opholdsrum/modtagelserum, rollespilrum, cafeområde, værksteder, bordtennisrum, ungdomsmiljøområde, hyggelige små rum og et playstationrum. Udeområdet er også rigt på aktiviteter med to boldbaner, en skaterbane, en hockeybane, hyggekroge med borde og bænke, et helt nyt bålhus samt grønne områder, hvor man kan slappe af.

Vi arrangerer også en række begivenheder uden for vores "normale" åbningstid (13.00-17.00). Dette inkluderer klasseopdelte overnatninger, temaovernatninger, rollespilsevents, halloweenfest, ungdomsklubfest, sommerfest, kolonier, Verdensbazar og meget mere. Vi deltager aktivt i lokale arrangementer og har et stærkt samarbejde med andre klubber i kommunen. Dette samarbejde kommer til udtryk gennem fællesaktiviteter såsom fodboldturneringer og rollespilskonferencer.

I Klub Norden er det vigtigt for os, at børn og unge uanset kultur, skole og alder kan deltage i fællesskaber. Derfor skaber vi sammenhænge mellem vores fritidsklub og juniorklub ved at lade de to tilbud overlappe hinanden. For elever i fra 5,6 og7 . klasse er der mulighed for at stifte bekendtskab med juniorklubben mandag aften fra kl 17.00-20.00 

Vi er et team på 10 dedikerede medarbejdere, der sørger for at holde fingeren på pulsen hos vores 357 medlemmer. Vores primære mål er at sikre, at alle børn i klubben trives og har en berigende fritid, når de er hos os.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Klub Norden, hvor spændende oplevelser og et aktivt fællesskab venter på jer.

I Klub Norden har vi tre husregler som vi gerne opfordrer alle til at overholde.

1. Du skal passe på dig selv og de andre

2. Du skal passe på din klubs ting

3. Du skal have en ordentlig omgangstone.

Hvert år tager klubben på forskellige kolonier. Den første uge i sommerferien tager vi 3 dage på ”Vilde vulkaner” som er Danmarks største børnemusikfestival. Vi sover i stort fællestelt og spiser sammen. Derudover kan børnene deltage i/ opleve forskellige aktiviteter; musikoptræden, danseopvisninger, koncerter, hoppeslot, boder, mini-tivoli og kortspil og hyggesludre i teltet. Dette kolonitilbud er for 4.-7. klasse. Klubben har åbent for de øvrige medlemmer.

I i efterårsferien tager vi hvert år på koloni et sted på Sjælland. Der er altid dømt natur, leg og masser af fysiske udfoldelser. Vi bruger det meste af vores tid ude - hvor vi spiller bold, laver forskellige aktiviteter og konkurrencer i skoven eller på stranden, laver snobrød om bål, slapper af i solen og meget mere! Det er en rigtig hyggelig og sjov måde at være sammen med sine kammerater på. Dette kolonitilbud er for de kommende 4-7 klasser!

I efterårsferien holder klubben lukket man kan istedet efter aftale benytte klub Cassiopeia på Finsensvej 39a

Klubben arrangerer når det er muligt, i vinterferien i februar måned en skikoloni. Ofte går turen til Sverige , Norge eller Østrig.

Vi melder ud i god tid om der bliver arrangeret koloni hvert år.

Hver dag tilbyder vi medlemmerne et mellemmåltid bestående af sund kost. Vi tager selvfølgelig højde for at vi lever i et multikulturelt samfund så vores mellemmåltid henvender sig til alle folkeslag.
Tit og ofte er børnene med til at lave dagens måltid som for tiden består af frugt, rugbrød, grønt og en gang om ugen et varmt måltid. Forældrene giver et tilskud til ordningen som er forældrebestemt.

Sodavand, slik og snack hører ikke til fritidsklubben. Vi løsner dog lidt op om fredagen, hvor vi nogle gange bager fredagskage. Et projekt som involverer både voksne og børn. Her er det ofte er et hold børn som i samarbejde med de voksne, planlægger, køber ind til, bager og serverer fredagskagen.

Husk at vi hver torsdag året rundt tilbereder og serverer bålmad sammen med vores medlemmer.

Hver torsdag bruger børn og voksne dagen på at tilberede og servere mad lavet over bål udenfor i vores helt nye shelter. Der er en dejlig og nogle gange lidt kølig oplevelse af få lov til at være udenfor og lave og servere varm bålmad for alle klubbens medlemmer.

Vores afsæt er, at mobiltelefoner i dag er et udbredt og accepteret kommunikationsmiddel blandt børn, unge, forældre og medarbejdere.

Vi opfordrer derfor stærkt børnene til have deres mobiltelefoner med i klubben, holde dem tændt og huske at lade dem op. Mobiltelefonen er en af måderne børnene kommunikerer med deres venner på og den er et redskab til at lave aftaler. Det er også via mobiltelefonen at de kan kontakte eller blive kontaktet af deres forældre.

Dette er også med til  at lette brugen af klubbens telefon.

Mobbefrit miljø

Vi har alle et ansvar for, at børn og unge trives - alle børn og unge har krav på en god dag i klubben.. På Norden tolereres mobning ikke. Hvis mobning alligevel finder sted, forventes det at både voksne og børn hjælper til med at få mobningen stoppet. Forældrene bliver inddraget, hvis ikke problemet kan løses på institutionen. Social integration er en vigtig opgave i Norden.

Mobning er et socialt fænomen. I et miljø med mange børn kan det ikke undgåes, at der forekommer mobning. Når det sker, har det mobbede barn krav på at blive taget alvorligt.

De voksne skal snakke med barnets om dets oplevelse af situationen og hændelserne. Vi vil ud fra den konkrete situation og problematik bedømme hvordan vi takler og handler og evt. hvilke netværk vi vil gøre brug af. Det vigtigste er, at de voksne handler, så mobningen stopper.

Vi vil i konkrete sager vurdere om forældrene skal inddrages. Men vi opfordrer alle forældre til at henvende sig til os, hvis de oplever at deres eller et andet barn er udsat for mobning.

Nedenstående beskrivelse er en status af Klub Nordens forståelse af egen rummelighed. Der vil forekomme sammenfald og glidende overgange mellem de tre dimensioner, beskrivelsen er bygget på: den etiske, den pædagogiske og den økonomiske vinkel.

Etik

Norden er en klub uden fordomme omkring religiøse, politiske og andre holdningsmæssige synspunkter. Vi overholder naturligvis landets love og de internationale konventioner, Danmark har skrevet under på, ligesom vi følger de retningslinier, Frederiksberg Kommune har udstukket på området.

Når det er sagt, kan vi fortælle at vi går ind for forskellighed, både i personalegruppen og blandt medlemmerne, og mangfoldighed. I klubben forefindes mindst 14 forskellige nationaliteter forstået således at enten barnet eller en af forældrene er af anden etnisk herkomst end dansk.

Som eksempel kan nævnes at vi i forbindelse med madlavning og frugt sørger for at der er mad som er gangbart for alle kulturer og tager hensyn til religiøse særhensyn (halalslagtning m.m.)Vi afholder dog også traditionelle danske kulturfænomener som jul og påske da vi oplever dem som en del af den kulturformidling, klubben skal varetage.
Pædagogik:

Klub Norden accepterer ikke racistisk og anden nedgørende adfærd og der bliver slået ned på mobbende og groft drilleri. Her SKAL være plads til alle.

Vi forsøger at skabe rum, også til dem der er anderledes: Både dem der har udviklingsforstyrrelser og dem med psykosociale problemer som manglende sociale kompetencer, udadreagerende adfærd, misrygtelser ol. Men også børn af økonomisk dårligt stillede familier, som får hjælp til aktiviteter.

Børnene støttes i at bruge deres egne ressourcer i at opnå succesoplevelser og de kan frit flekse imellem de forskellige miljøer, vi har: Kreative, musikalske, fysiske, afslappende m.m. og de mange aktiviteter vi tilbyder (sport, computer, musik, dans, teater, værksteder, spil m.m.)

Tilsvarende kan alle børn på lige vilkår benytte vores ture, udflugter og kolonier. Der kan dog forekomme situationer, hvor trafiksikkerhed, intellektuel viden eller andet, kan være en begrænsning for det enkelte barn.

Vi er i gang med at videreudvikle vores medlemsdemokrati som inkluderer alle børn og unge og har for nyligt oprette et medlemsvalgt børneråd bestående af børn fra 4,5 og 6. årgang

Klubben har et let forhøjet timetal som kompensation for at varetage de børn fra Søndermarksskolens c-spor, der bliver visiteret til klubben. Vi har pt. ikke nogle yderligere støttetimer. I forbindelse med helt specifikke behov for ny viden (sorgbehandling, varetagelse af sukkersyge børn m.m.) søger vi tilegnelse af specialkompetencer.

Vi skal medvirke til at fremme sundheden blandt børn og unge. Vi skal derfor være opmærksomme på børns trivsel og tilbyde dem aktiviteter, hvor de får mulighed for at bevæge sig igennem leg og sport. Det er vigtigt, at vi som fritidstilbud efterlever Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet i hverdagen, således at en lang række folkesygdomme forebygges og børns generelle sundhed og trivsel forbedres.

Bevægelse, leg og motion skal være en naturlig del af børns hverdag, derfor er dette en vigtig del af klubbens aktiviteter.
Live rollespil, teater, dans, udendørslege og sport er alle med til  at styrke børns knogler og forebygge overvægt, og undersøgelser viser at fysisk aktive børn ofte er socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt.

Vi har en madordning der tilbyder børnene et mellemmåltid hver eftermiddag. Vi serverer både varme og kolde måltider, som ofte består  af et stykke frugt eller brød, da vi ser det som et godt mellemmåltid.  Madordningen tilbyder også yoghurt, suppe, boller, gulerødder eller anden mad, som giver børnene energi til eftermiddagen. Børnene i klubben har altid adgang til koldt drikkevand og vi stiller krav til vores råvarer. Vi køber, når det er muligt, økologiske varer og tager hensyn til børn på diæt, med sukkersyge og børn fra andre kulturer.

Det kræver et rummeligt menneskesyn, en faglig viden og kunnen, indlevelse og fleksibilitet, at arbejde med unge med særlige behov.
Det kræver på den ene side en indsats for at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de passer til kravene oppefra og på den anden side kræver det redskaber til at synliggøre, klarlægge, opsamle og reflektere over de erfaringer klubben gør sig i hverdagen. Klubben skal gerne være ramme om en forbyggende indsats og arbejde målrettet i forhold til enkelte børn/unge og grupper, samt medvirke til forebyggelse af mistrivsel og kriminalitet.

Vi forsøger at skabe en hverdag, hvor der er plads til alle børn også børn og unge med særlige behov (børn og unge med udviklingsforstyrrelser, psykosociale problemer som manglende sociale kompetencer, udadreagerende adfærd, børn og unge der mistrives af den ene eller anden grund ol. Men også børn og unge af økonomisk dårligt stillede familier).
Vi forsøger at skabe en tryg hverdag, hvor vi styrker børnenes og de unges selvværd gennem anerkendelse, positive oplevelser, små succeser og ved at have fokus på børnenes/ de unges stærke sider frem for deres mangler. Vi arbejder målrettet for et sundt børnemiljø, ungdomsmiljø hvor mobning er uacceptabelt og hvor vi er opmærksomme på børnenes/ de unges trivsel. Børnene og de unge skal føle sig velkommne i Norden. Vi er, som personale, bevidste om betydningen af inklusion i klubben også for børn og unge med særlige behov. Kernen i klubpolitikken tager udgangspunkt i de unges ønsker og deres behov

Vi skal være opmærksomme på de unges trivsel. Vi skal arbejde for at de unge, også dem der ikke benytter klubben, ser klubben som et reelt tilbud.
Alle unge, også de udsatte unge med særlige behov, har grundlæggende behov for at føle at livet giver mening. De har brug for en meningsfuld fritid og kontakt til troværdige voksne, der både kan støtte dem og give dem modspil.

I Norden udarbejder vi konkrete handlemål, ud fra den enkelte situation og den unges behov. Kompetenceudvikling er et vigtigt element i bestræbelsen på at, udvikle et arbejdsmiljø hvor medarbejderne er fagligt klædt på, rummer de færdigheder der skal til for at løse problemstillinger i klubben. Vi er bevidste om at forholdene og behovet ændre sig og derfor er det vigtigt at, vi med jævne mellemrum tager vores behov om efteruddannelse op til revision for at, se om der er brug for opkvalificering af vores kompetencer.

Klub Norden har hver årstid sine egne faste traditioner, som vi i klubben værner meget ihærdigt om. Traditionerne udgør en af grundpillerne i vores klubliv. Vi fejrer de fleste danske højtider i klubben og har dertil mange årlige faste ture. Med til fejringen af højtider hører selvfølgelig en fest og invitation af hele familien, som vi meget gerne gør en ekstra indsats for at lokke ned i klubben. Alle invitationer bliver meldt ud på vores hjemmeside,og sendt ud på AULA. Invitationer og infosedler om arrangementer kan også fåes i flyveren i klubben. Af faste traditioner kan nævnes. Klubbens fødselsdag i maj, klubtur til vilde vulkaner, sommerfest i august, klubkoloni i efterårsferien. I december, juletivoliture for vore medlemmer.

Vel mødt til alle vore arrangementer i Klub Norden.